Lo.Polis


Portal Lo.Polis

Vsebine na portalu Lo.Polis so na voljo vsem staršem, ki so v šoli pridobili uporabniško ime in geslo.

Če uporabniškega imena in gesla še nimate, se obrnite na šolo, da vam to dvoje kreirajo in pošljejo.

Vsebine se delijo na brezplačni del, ki smo ga poimenovali Lo.Polis START paket, ter na plačljivi del vsebin, ki smo ga poimenovali Lo.Polis PRO paket. Razlika med paketoma je v naboru vsebin, saj je le-teh v PRO paketu veliko več, med drugimi so na ogled otrokove ocene, izostanki, napovedano ocenjevanje znanja, domače naloge, graje in pohvale …


Lo.Polis START paket

paket vključuje:

 • pregled sporočil in komunikacija z razrednikom in šolo,
 • prijava in odjava prehrane,
 • pregled urnika z dogodki in nadomeščanji skozi celotno šolsko leto,
 • pregled vseh nadomeščanj po dnevih,
 • prijava na interesne dejavnosti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
 • prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete,
 • pregled prijav na izpite.

Dostop do START paketa je brezplačen.

Za dostop do brezplačnih vsebin se z uporabniškim imenom in geslom prijavite na portal Lo.Polis.

Uporabniško ime in geslo dobite v šoli.

www.lopolis.si/parents

Lo.Polis PRO paket

paket vključuje:

 • spremljanje ocen v redovalnici,
 • pregled napovedanih ocenjevanj znanja,
 • pregled izostankov skozi celotno šolsko leto,
 • pregled in statistika domačih nalog,
 • pregled in statistika pohval in graj pri pouku,
 • pregled vzgojnih ukrepov,
 • koledar šolskih obveznosti v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pogledu,
 • dnevno ali tedensko obveščanje o izostankih, ocenah in sodelovanju pri pouku na mail ali telefon,
 • vse, kar vključuje Lo.Polis START paket.

Dostop do PRO paketa je plačljiv in je odvisen od števila otrok.

 • Naročilo Lo.Polis PRO paketa

  Za naročilo Lo.Polis PRO paketa sledite navodilom na portalu Lo.Polis.

  www.lopolis.si/parents