Lo.Polis


Opisi modulov


Abonenti

Modul za vodenje evidence, prijave in odjave obrokov, realizacije, zunanjih stranke, regresorjev ...

Opis modula Abonenti


Evidenca delovnega časa

Modul za vodenje evidenca delovnega časa

Opis modula Evidenca delovnega časa


Pošta

Modul za vodenje dokumentacije

Opis modula Pošta

Banka

Modul za izpis položnic in vodenje plačil

Opis modula Banka


Prometej

Modul za izdelavo urnikov

Opis modula Prometej