Lo.Polis


eRedovalnica

Staršem je poleg storitve eSporočila namenjena tudi eRedovalnica, v kateri so zbrane otrokove ocene. eRedovalnica je brezplačna, vendar pa starši za dostop potrebujejo uporabniško ime in geslo. Na portalu Lo.Polis si natisnejo Izjavo za eRedovalnico, jo ustrezno izpolnijo ter jo oddajo v šoli. Šola na podlagi Izjave za eRedovalnico staršu kreira up. ime in geslo. V eRedovalnici se trenutno vidijo samo ocene, v prihodnje pa bomo storitev razširili tudi na ostale podatke (izostanki, napovedana ocenjevanja znanja …).

  • Naročilo

    Za naročilo storitve eRedovalnica morate izpolniti izjavo in jo oddati šoli.

    Če imate otroke na različnih šolah, izpolnite izjavo za vsako šolo posebej.

    Izjava za eRedovalnico

Več informacij najdete na portalu Lo.Polis.

www.lopolis.si